VÄÄRTUSED

MUUDAME MAAILMA ROHELISEKS

ROHELINE TRANSPORT – Oleme veendunud, et suudame maailma rohelisemaks muuta. Meie väike samm koos paljude partneritega muutub suureks hüppeks rohelise logistika arendamisel. Meie autod sõidavad optimaalselt ega raiska ülearu kütust. Seetõttu saame väita, et meie autod on andnud suure panuse heitmete vähendamiseks. Need paiskavad õhku vähem CO2-te ning aitavad linnaruumis müra ja vibratsiooni väiksemana hoida. Lisaks võimaldavad GPS-põhised seadmed veokitel vältida ummikuid, mistõttu jõuavad ka teised liikluskeerises osalejad kenasti ja kiiresti sihtkohtadesse jne.

  • ASJATUNDLIKKUS – Meil on pikaajaline töökogemus, seetõttu tunneme oma valdkonda põhjalikult. Soovime olla teenuse osutamisel parimad ja seega arendame oma töötajate teadmisi ja oskusi.
  • AVATUS – Oleme avatud uutele ideedele ja väljakutsetele. 
  • AUSUS – Meie tegevus, tööprotsessid ja otsused on läbipaistvad. Jagame teavet ettevõtte tegevustest, sest see aitab tarnijatel tellida toodet/vedu siis, kui selleks on kõige suurem vajadus.
  • KOOSTÖÖ – Win-win. Head pikaajalised partneritevahelised lahendused sünnivad koostöös, kui partnerid arvestavad üksteise vajadustega.
  • USALDUSVÄÄRSUS – Peame kinni antud ajalubadustest.