Veoleping

Seotud terminid: transpordileping


Ingliskeelne termin: freight agreement

 

Veoste füüsilist transportimist käsitlev töövõtuleping, mis ei sisalda reeglina muude teenuste osutamist. Veolepinguga kohustub üks isik (vedaja) teise isiku (saatja, saaja või ekspedeerija) ees vedama veost lähtekohast sihtkohta ning andma selle üle saajale.

Veo tellinud isik kohustub selle eest maksma vedajale veotasu. Veolepingu tingimuste esmaseks aluseks on rahvusvahelised transpordikonventsioonid.

 

http://wiki.eek.ee/index.php/Veoleping