Vedaja vastutuskindlustus

Ingliskeelne termin: carrier responsibility insurance

Autovedaja vastutuse kindlustamine riigisiseste vedude puhul vastavalt võlaõigusseadusele ja rahvusvaheliste vedude puhul vastavalt CMR-konventsioonile. Peale kaubakahjude saab osta ka muude lisariskide kindlustuskaitse.

Muude lisariskide hulka kuuluvad näiteks finantskahjud, nõuded kauba hilisema kohaletoimetamise tõttu, tollimaksud, kauba ümberlähetamiskulud, vedaja vastu esitatud nõudega seotud õigusabikulud, vastutus kolmandate isikute ees seoses nende vara hävimisega veolepingu täitmisel jms.

Vedaja vastutuse kindlustust saab sõlmida kõigi veoliikide korral, kusjuures vastutuse suurus ja ulatus on määratud vastava veoliigi lepinguseaduste (konventsioonidega)

 

http://wiki.eek.ee/index.php/Vedaja_vastutuskindlustus