Väikesaadetis maantevedudel

Sünonüümid: tükikaup; grupikaup

Ingliskeelne termin: groupage cargo

Sünonüümid: groupage, small consignement

 

Saadetis maanteetranspordis, mille arvestuslik kogukaal on üldjuhul väiksem kui 2500 kg ning mille vedu teostatakse ümberlaadimisega terminalis. 

 

 

http://wiki.eek.ee/index.php/V%C3%A4ikesaadetis_maantevedudel