TERMINITE INGLISKEELSED LÜHENDID

aa - always afloat - alati ringluses

a.a.r. - against all risks - kõikide riskide vastu

AC - account current - jooksevkonto

A/C - for account of - arvel

acc.cop.- according to the custom of the port - vastavalt sadama tavale

a.c.v. - actual cash value - mõõdukas turuhind

a.d. a/d - after date - tähtaja saabumisel

ADP - automated data processing - automaatne andmetöötlus

ADR - European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road - Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvaheliseks vedamiseks maanteel

AETR - European Agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport - Euroopa kokkulepe rahvusvaheliste maanteetranspordi liiklusvahendite meeskonna liikmete töö kohta

AFRA - average freight rate assessment - keskmine saadetise hinna määramine

Agcy - agency - agentuur

Agt. - agent - agent

a.g.w.t. - actual gross weight - tegelik brutokaal

AMT - Air Mail Transfer - lennupost

A.O. - account of - aruanne (millestki)

approx. - approximately - ligikaudu

A/R - all risks (insurance) - kõik riskid (kindlustuses)

arr. - arrival - saabumine

arrd. - arrived - saabunud

a/s - after sight - nõudmisel

A/S - alongside - kõrval

asap - as soon as possible - nii ruttu kui võimalik

ass. - associate - ühendama

ATA - actual time of arrival - tegelik saabumise aeg

ATD - actual time of departure - tegelik lahkumise aeg

 

 

 

http://www.aripaev.ee/uudised/2008/04/29/terminite-ingliskeelsed-luhendid