Tarnekindlus

Sünonüümid: usaldusväärsus

Ingliskeelne termin: reliability

Ettevõtte suutlikkus täita tellimusi nii, et need saabuksid kohale kahjustuseta, õigel ajal, õigetele aadressidele, õiges koguses, korrektsete kaubaarvetega jne.

 

http://wiki.eek.ee/index.php/Tarnekindlus