Täiskoorem

Sünonüümid: täistreileri veos

Lühendid: FTL

Ingliskeelne termin: full trailer load

Sünonüümid: full truck load; full load

Lühendid: FTL

 

Saadetis maanteetranspordis, mis täidab kogu lastiruumi või mille puhul tasub klient kogu lastiruumi kasutamise eest. Täiskoorma vedu teostatakse üldjuhul ilma umberlaadimiseta.

 

http://wiki.eek.ee/index.php/T%C3%A4iskoorem