Siseriiklik transport

Ingliskeelne termin: domestic transport

Venekeelne termin: внутренний транспорт

Transport (veod), mis teostatakse ühe riigi territoriumil.