Regulaarvedu

Ingliskeelne termin: regular freight

Kindla ajavahemiku järel teostatav vedu kindlal veomarsruudil. Pidevalt toimuvad jaotusveod on enamasti regulaarveod.

 

http://wiki.eek.ee/index.php/Regulaarvedu