Osakoorem

Lühendid: LTL

Ingliskeelne termin: part load

Sünonüümid: partial load

Lühendid: LTL

Venekeelne termin: частичная загрузка

 

Saadetis maanteetranspordis, mille arvestuslik kaal on 2500 kg või enam ning millele lisaks mahub lastiruumi ka muid saadetisi. Üldjuhul teostatakse osakoorma vedu ilma ümberlaadimiseta terminalis.

 

http://wiki.eek.ee/index.php/Osakoorem