Ohtlik veos

Ingliskeelne termin: hazardous cargo

Venekeelne termin: oпасные грузы

Veos, mis võib olla tahkes, vedelas või gaasilises olekus ning mis võib (nt õnnetuse, käitlusnõuete rikkumise jms tagajärjel) kahjustada inimesi, teisi elusorganisme, vara või ümbritsevat keskkonda.