Mittegabariitne kaup

Ingliskeelne termin: out of profile

Venekeelne termin: негабаритный груз

Kaup, mille mõõtmed või kaal ületavad lubatud piirid. Mittegabariitse kauba hulka kuuluvad projektipõhised veosed, mille puhul kauba mõõtmed ja kaal ei luba seda transportida avalikel teedel ega asulaid läbivatel teedel tavapärastel tingimustel, ülegabariidilised veosed (üks parameetritest on lubatust suurem: pikkus – 20m, laius – 2,55, kõrgus – 4m), pikad veosed, mille puhul kauba pikkus ületab sõiduki kere pikkuse rohkem kui 30% võrra ja rasked veosed (kauba kaal koos sõidukiga on suurem kui 38t).

 

Mittegabariitse kauba kategooriasse kuuluvad: purje- ja mootorjahid, ehitus- ning teetehnika, puurimisseadmed ja -varustus, jõu- ja tootmismasinad, karjääri- ja šahtitransport, paraboolantennid, pinnasetöömasinad, generaatorid, derrikkraanad ja tornid ning palju muud.

 

 

 

http://wiki.eek.ee/index.php/Mittegabariitne_kaup