Kliendilojaalsus

Ingliskeelne termin: customer loyalty

Kliendi hoiak ja sellele vastav käitumine, mis väljendub ühe kaubamärgi või müüja eelistamises teisele. See võib tuleneda kas rahulolust toote ja/või teenusega, selle käepärasusest või kvaliteedist, aga ka lihtsalt harjumusest.

Kliendi lojaalsus ajendab klienti tegema järjepidevaid ja suuremamahulisi ostusid ning tagab positiivse eelhäälestuse teatud kaubamärgi või müüja suhtes, andes seega viimastele täiendava konkurentsieelise.

 

http://wiki.eek.ee/index.php/Kliendilojaalsus