Hub & spokes’i transpordisüsteem

Ingliskeelne termin: hub & spokes transport system

Transpordikorraldus põhimõttel, mis tähendab kauba või reisijate kokkuveo ja jaotuse korraldamist ühe või mitme ümberlaadimispunkti kaudu. Veosüsteemi ühenduste korraldus meenutab ratast, kus liiklus toimuks just nagu mööda kodaraid, mis on ühendatud ratta keskel oleva rattarummuga. Rattarumm, mille all mõeldakse huubi (peaterminali), on veoahelas keskne punkt kokkuveoks, sorteerimiseks, konsolideerimiseks, ümberlaadimiseks ja laialiveoks selle poolt teenindatavas regioonis.

 

http://wiki.eek.ee/index.php/Hub_%26_spokes%E2%80%99i_transpordis%C3%BCsteem