Ajalubadusega veos

Seotud terminid: ajalubaduseta veos

Ingliskeelne termin: time warranty shipment

Sünonüümid: time warranty cargo

 

Saadetis, mille puhul on vedaja andnud kliendile lubaduse toimetada see sihtkohta kokkulepitud ajaks. Vedaja küsib ajalubadusega veo eest tavaliselt kõrgemat veotasu. Kokkulepitud veoaja ületamisel võib rakenduda vedaja suhtes kokkulepitud leppetrahv. Leppetrahvi  maksimummäär on sätestatud vastava veoliigi lepingu seaduses või rahvusvahelises kokkuleppes ning on seotud veotasu suurusega (ühe- kuni neljakordne veotasu).

 

http://wiki.eek.ee/index.php/Ajalubadusega_veos