Veotellimuse sisu määrab veo kvaliteedi

 

Logistikaettevõtetel esineb aeg-ajalt transportimise käigus vigu, mille halvemal juhul maksab kinni tellija. Vigadest õppimine on kulukas ja stressi tekitav kogemus. Veoteenuse kvaliteet sõltub sageli tellijate edastatava info kvaliteedist ning seega ei ole probleemi lahendamine vaid logistikute mure.

Vastastikuse koostöö kvaliteeti saab tõhustada täpsema info edastamise ja üksteise vajaduste parema mõistmisega. Logistika on eelkõige koostöösuhetele rajatud süsteem, mitte olukord, kus üks pool püüab teist ebaeetiliste võtetega mõjutada.

Eriti on see info oluline uutele tellijatele, kes võivad olla naiivsed ja usaldavad. Veotellimus sõlmitakse tavaliselt vedaja ja saadetist vedada sooviva ettevõtte vahel.

Enne tellimuse allkirjastamist on pooled läbinud läbirääkimiste vooru, kus eelnevalt on veo kui protsessi tingimused kokku lepitud. Veotellimuse mõlemapoolne allkirjastamine tähendab, et vedaja teeb pakkumise oma nimel ja võtab vedajavastutuse. Samas on see vedajale kinnitus, et tellija on aru saanud veoprotsessist, millega kaasneb tema saadetise lähtekohast sihtkohta toimetamine, tarneaeg, veohind vms.

Veolepingu täitmisel tuleb arvestada kokkulepetega. Transportimise käigus võib esineda ootamatuid probleeme, mille tekkepõhjused on väga erinevad. Klassikalised õnnetusjuhtumite näited on veoki hilinemine laadimiskohta, kaup on haagises ära vajunud või kauba peale on kukkunud teiste klientide veosed, laos on tõstuki haaradega saadetisele sisse sõidetud vms. Kui tellija soovib vedajalt kahjude korvamist, võivad tekkida tõrked, kuna hüvitamise kord polnud eelnevalt veotellimuses fikseeritud.

Veonduse põhireegel on, et keegi peab vastutama ning kahju hüvitama. Tellijale võib õnnetuse tagajärjel tehtud kahju olla märkimisväärne, lisaks purunenud tootele, mida vedaja kinni ei maksa, on jäädavalt kahjustatud ka püsikliendi suhe edasimüüjatega.

Kindlasti on veondusfirmal odavam ja lihtsam olla mugavustsoonis. Kui tekivad probleemid, öeldakse, et veotellimuses kahju hüvitamise nõuet polnud, järelikult puudub vajadus vastutada. Paraku kannab tellija rahalist kahju kas sihtkohta kauba hilinemise või kahjustumise tõttu. Selle tulemusel vahetab tellija vedajat. Kahjuks ei saa välistada, et ta satub taas mõne vastutustundetu veondusspetsialisti mõjusfääri.

Avaldatud "Äripäev" kuukiri „Logistika“, jaanuar 2014, nr. 1 (73). Meljo Musto