Jälgimissüsteemide lahendused pakuvad veoteenusele lisaväärtust

Meljo Musto

Avaldatud "Äripäev" kuukiri „Logistika“, juuni 2014, 6 (78)

Infovahetuse ja turvalisuse probleeme tarneahelas lahendatakse jälgimisseadmete abil, mille võimalustest tasub otsida uusi lahendusi, et püsida konkurentsis.

Kiirelt arenev tehnoloogia ja jälgimissüsteemid logistikavõrgustikes suureks abiks – kiire ja korrektne teabevahetus koos sõiduki jälgimisega edendab nii veoettevõtete kui ka kaubandus- ja tööstusettevõtete majandustegevust ning hõlbustab tarneahela planeerimist.

Jälgimissüsteemidest võib tõusta kohene kasu. Jälgimisseadmed pakuvad veoteenuse osutamisel lisaväärtust, sest neid kasutatakse sõidukipargi efektiivseks juhtimiseks ja kogukulude vähendamiseks. Sõidukite jälgimissüsteemi potentsiaalne kasu võib olla kohene – seda tänu veokorraldajate ja ekspediitorite paremale töökorraldusele, millega tagatakse veokite kiirem reageerimisvõime ja teekondade läbimise tootlikkus. See kõik võimaldab investeeringu kiiresti tagasi teenida ning ärimahtu suurendada.

Jälgimissüsteemidest tasub otsida uusi võimalusi. Peamiselt on jälgimisseadmed abiks Eesti-siseste ja rahvusvaheliste vedude korraldamisel. Kasutatavad funktsioonid on enamasti väljakujunenud: veokite visuaalne jälgimine, autojuhtide ajagraafikus püsimine, kütusekulude vastavus läbitud teekonnaga, koorma kadumise vältimine allhankevedudel ning kuludokumentide kontroll raiskavate tegevuste eemaldamiseks. Isegi kui jälgimisteenuste kasutamine on kujunenud igapäevaseks rutiiniks, tuleb veoettevõttel vaadata tulevikku, sest tõhus transpordikorraldus parandab teenuse kvaliteeti ning suurendab ettevõtte konkurentsivõimet.

Telemaatikal on suur tulevik, ent Eesti veoettevõtjad kasutavad vaid ühte osa kõikidest jälgimisseadme funktsioonidest. Loorberitele ei tohi puhkama jääda, sest konkurendid jäljendavad innovaatilisi lahendusi ja astuvad kandadele – uuendatakse nii tooteid, tegevusprotsesse kui ka ärimudeleid. Juhul, kui organisatsioon ei suuda uuendustega kaasas käia, riskib ettevõte mahajäämisega.

 

PANE TÄHELE! Ära unusta töötajate privaatsust

Tulevikku prognoosides võib eeldada, et ettevõtete efektiivsust suurendab koosseisu kuuluvate töötajate teadmiste kasutamine. Vaatamata sellele ei tohiks tegevjuht ettevõtte arendamise tuhinas unustada personali privaatsust ja isikuandmete kaitset. On tähtis meeles pidada, et jälgimissüsteemi kasutamine nõuab muutust ka ettevõtte kultuuris – juhtkond peaks kõigile selgeks tegema, et jälgimissüsteemi kasutatakse pigem „majapidamisvahendina“, mitte n-ö suure venna jälgimise võimuvahendina. Seadmed ja visuaalne jälgimine on mõeldud autojuhtidele, et luua abistav ja turvaline töökeskkond igapäevaste ülesannete täitmiseks.

 

TASUB TEADA!

4 trendi, mida toovad jälgimissüsteemid:

1. Veokorraldajad suudavad tulevikus hallata rohkem veokeid. Tööandjad soovivad suurendada autopargi efektiivsust tööjõukulude optimeerimise arvelt ehk kohe, kui leitakse sobilik jälgimistarkvara ja kogemustega veokorraldaja(d), püütakse kulusid kokku hoida ja suurendada ühe logistiku haldusalas olevate veokite hulka. Rohkem veokeid haldav veokorraldaja tõstab sõidukipargis tööviljakust ning võimaldab ettevõttel kahandada eelkõige kuluka tööjõukulu osakaalu. Mida rohkem veokeid suudab üks veokorraldaja hallata, seda tõhusam on ettevõte ja veokorraldaja on juhile strateegiliseks partneriks.

2. Koostöö klastrites loob konkurentsieelise. Veondusega tegelevatel mikro- ja väikeettevõtetel seisab ees vanast ärimudelist loobumine ning turu uuendustega kaasaminek. Ühiste eesmärkidega ettevõtjad leiavad kergemini pädevaid veokorraldajaid ja maksavad motiveerivat töötasu. Selleks jagatakse veokorraldaja tööprotsessid ja tööjõukulu mitme ettevõtte vahel laiali. Lisaks vabastab see juhid senisest veokorraldajatööst ning nad saavad rohkem keskenduda ettevõtte juhtimisele ja põhitegevusele. Suureneb ettevõtetevaheline koostöö, mis võimaldab vastu seista suuremate konkurentide survele.

3. Koormaruumi täiteastme parandamine. Jälgimisteenuste ja saadetiste planeerimise tarkvara võimaldab haagises koormaruumi mahulist täiteastet märgatavalt suurendada. Logistikud näevad infosüsteemide vahendusel haagisesse laaditud veoseid ning korraldavad haagises parema täiteastme. Abiks on kahekorruselised poolhaagised, mille mõlemale korrusele on võimalik saadetisi laadida. Tarkvara võimaldab ka tuntavat kokkuhoidu arvete käsitlemisel, sest saadetisi hallatakse haagises klientide kaupa.

4. Jälgimisteenuse osutamine tellijale. Jälgimisseadmete abil antakse tellijale liikuvatest sõidukitest regulaarne ülevaade – nii näeb klient transporditavat saadetist reaalajas ning tunneb veoettevõtte vastu täielikku usaldust. Sellega on klient kaasatud veoprotsessi, mis on hea pinnas pikaajalise kliendisuhte loomiseks.